Reviews The One-Page Financial Plan: A Simple Way to Be Smart About Your Money
การลงทุนมาพร้อมทั้งกับวิกฤติของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีสิ่งไรอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการลุจุดหมายทางการคลังของคุณ หากคุณมีการกระเหม็ดกระเหมียดที่ดีหรือมีปฐวีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงระยะเวลาที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังดูลาดเลาการลงทุนแหวกให้คุณ บางส่วนของทางเลือกการลงทุนที่คุณอย่างเคร่งครัดสามารถสืบสวนมีดังนี้:


The One-Page Financial Plan: A Simple Way to Be Smart About Your Money Description

Whenever I tell people about my job as a financial advisor, the conversation inevitably turns to how hopeless they feel when it comes to dealing with money. More than once, they’ve begged, “Just tell me what to do.”It’s no surprise that even my most successful friends feel confused or paralyzed. Even if they have a shelfful of personal finance books, they don’t have time to make sense of all the information available. They don’t just want good advice, they want the best advice—so rather than do the “wrong thing,” they do nothing. Their 401(k) and bank statements pile up, unexamined or maybe even unopened.What they don’t realize is that bad calls about money aren’t failures; they’re just what happens when emotional creatures have to make decisions about the future with limited information. What I tell them is that we need to scrap striving for perfection and instead commit to a process of guessing and making adjustments when things go off track. Of course we’re going to make the best guesses we can—but we’re not going to obsess over getting them exactly right.The fact is, in a single page you can prioritize what you really want in life and figure out how to get there. That’s because a great financial plan has nothing to do with what the markets are doing, what your real estate agent is pitching, or the hot stock your brother-in-law told you about. It has everything to do with what’s most important to you.

By now you may be wondering, “What about the details? How much do I need to invest each year, and how do I allocate it? How much life insurance do I need?” Don’t worry: I’ll cover those topics and many more, sharing strategies that will take the complexity out of them.

The most important thing is getting clarity about the big picture so you can cope with the unexpected. Maybe you’ll lose the job you thought was secure; you’ll take a financial risk that doesn’t pan out; you’ll have twins when you were only budgeting for one. In other words: Life will happen.But no matter what happens, this book will help you bridge the gap between where you are now and where you want to go.

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนลงบัญชีว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่ต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นจริงมีอรรถประโยชน์มากมายที่ได้รับการทำต่อในขณะที่คุณยังเหลืออยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนิสิตขณะที่อยู่ในสถานที่เรียนสามารถลดหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มทำในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มแรกคุณค่าจากการควบรวมกิจการของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในโรงเรียนคือการที่คุณสามารถหนีการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความเอาใจใส่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อนิสิตแห่งชาติมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ดูแลไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลงกลอนเหยื่อวิถีทางน้อยของอัตราที่ไวของการงอกงามเป็นจุดหลังสุดที่ต้องยับยั้งกับการผันที่อยู่อีเมลของคุณหรือย้าย หนึ่งหรือสองตัวหนังสือผิดหรือเลว, แนวที่มิชอบของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณเบิกในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน เพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ของ กองกลาง ใด ๆ ที่มีอย่างตึงเพื่อทำร่วมกับประสกผ่านทางอีเมล์Product Tag The One-Page Financial Plan: A Simple Way to Be Smart About Your Money: The One-Page Financial Plan: A Simple Way to Be Smart About Your Money,Review , เรื่อง , The One-Page Financial Plan: A Simple Way to Be Smart About Your Money