Reviews The Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money
ประกอบรายได้ด้วยอัฐไม่ได้เป็นเรื่องหวานคอแร้งมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ประจักษ์ในแห่งหน ที่หวังทางการเงินที่แข็งแกร่งและชัดแจ้งแนะแนวคุณในการเลือกคัดกุศโลบายที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายจะนำไปสู่​​การเติบใหญ่ในผลตอบแทนการให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่เย้ายวนใจเงิน แต่การบันทึกเพลาและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทยิ่งใหญ่มาก

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนถือว่าการรวมเงินกู้นักศึกษาไม่จำเป็นต้องรอจนกว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นจริงมีผลประโยชน์มากมายที่ได้รับการสืบต่อในขณะที่คุณยังดำรงอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อผู้เรียนขณะที่อยู่ในพิทยาคารสามารถหายหนี้ก่อนที่คุณจะเกริ่นในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดตั้งต้นหนแรกต่อไปปิดเงียบรายการที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยรวม ตลอดชีวิตของนักเรียนของเขาซึ่งจะจัดเตรียมขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้แก่จ่ายเพราะด้วยการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะบ่งเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและเงินต้น โดยรวมคุณปิดโพยไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจอันชอบธรรมนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณวุฒิรู้ว่าสิ่งที่คุณหาได้เมื่อมันมาถึงทรัพย์สินให้สินเชื่อรวม มันเป็นข้อสำคัญที่จะชินหูชินตากับสิ่งที่พวกเขาจะจัดหามาสิทธิตามพระราชบัญญัติสิกขาระดับอุดมศึกษา มีข้อดีบางอย่างสำหรับนิสิตเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดเข้าใจว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการเด่นเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อเท็จจริงมีที่จะทำ นึกตรองบางส่วนที่พบมากที่สุดThe Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money Description

“It’s not that we’re dumb. We’re wired to avoid pain and pursuepleasure and security. It feels right to sell when everyone around us isscared and buy when everyone feels great. It may feel right-but it’s notrational.”
-From The Behavior Gap
 
Why do we lose money? It’s easy to blame the economy or the financialmarkets-but the real trouble lies in the decisions we make.As a financial planner, Carl Richards grew frustrated watching peoplehe cared about make the same mistakes over and over. They were lettingemotion get in the way of smart financial decisions. He named thisphenomenon-the distance between what we should do and what we actuallydo-“the behavior gap.” Using simple drawings to explain the gap, he foundthat once people understood it, they started doing much better.Richards’s way with words and images has attracted a loyal followingto his blog posts for The New York Times, appearances on NationalPublic Radio, and his columns and lectures. His book will teach you howto rethink all kinds of situations where your perfectly natural instincts(for safety or success) can cost you money and peace of mind.He’ll help you to:

   • Avoid the tendency to buy high and sell low;
   • Avoid the pitfalls of generic financial advice;
   • Invest all of your assets-time and energy as well as savings-morewisely;
   • Quit spending money and time on things that don’t matter;
   • Identify your real financial goals;
   • Start meaningful conversations about money;
   • Simplify your financial life;
   • Stop losing money! It’s never too late to make a fresh financial start. As Richardswrites: “We’ve all made mistakes, but now it’s time to give yourselfpermission to review those mistakes, identify your personal behaviorgaps, and make a plan to avoid them in the future. The goal isn’t to makethe ‘perfect’ decision about money every time, but to do the best we canand move forward. Most of the time, that’s enough.”


Tag The Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money: The Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money,แนะนำ , Reviews , The Behavior Gap: Simple Ways to Stop Doing Dumb Things with Money