Reviews Fight For Your Money: How to Stop Getting Ripped Off and Save a Fortune
สร้างรายรับด้วยเงินก้อนไม่ได้เป็นเรื่องไม่ยากมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่กระจะในที่ตั้ง หลักทางการเงินที่หนักแน่นและชัดเจนพินิตคุณในการลงคะแนนเสียงยุทธวิธีที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายนี้จะนำไปสู่​​การเจริญเติบโตในผลประโยชน์การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ทำให้หลงรักเงิน แต่การขีดเส้นยามและโดเมนของการออกทุนมีบทบาทสำคัญมาก

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นจริงมีกำไรมากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังหลงเหลืออยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนิสิตขณะที่อยู่ในสถานศึกษาสามารถหายหนี้ก่อนที่คุณจะริเริ่มในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มผลกำไรจากการควบรวมกิจการของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานที่เรียนคือการที่คุณสามารถสับหลีกการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความเอาใจใส่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อนักศึกษาแห่งชาติเพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ระแวดระวังไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและใส่กลอนเหยื่องวดน้อยของอัตราที่ทันใดนั้นของการเพิ่มเป็นจุดโหล่ที่ต้องประหยัดปากกับการกลับกันที่อยู่อีเมลของคุณหรือเปลี่ยนที่ หนึ่งหรือสองลายลักษณ์อักษรผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณจำหน่ายในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าพร่ำเพรื่อ ฉะนั้นจึงไม่รู้ของ หุ้นส่วน ใด ๆ ที่มีอย่างครัดเคร่งเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับคุณผ่านทางอีเมล์
Fight For Your Money: How to Stop Getting Ripped Off and Save a Fortune Description


A war for your money is raging and it is time to fight back!

In a book that will forever change how you spend your hard earned money, America’s favorite financial coach, David Bach, shows you how to save thousands of dollars every year by taking on the “corporate machines.” In these times when every dollar counts, big businesses are using dishonest tricks to rip you off, making themselves billions while they keep you living paycheck to paycheck. David Bach knows that until you learn to fight for your money, you will overpay for almost everything you buy. In Fight for Your Money, he gives you the tools to FIGHT BACK and WIN.

Bach shows you how every dollar you spend is really a battle between you and the businesses—and the government—who want to take it as profit. When you know how the system is rigged –the extra points, the hidden fees, the late charges, the unused tax breaks, the escalating rates—you can fight back against the pickpockets and save literally thousands every year—money in your pocket that can help you live your dreams.

Fight for Your Money shows how you are being taken on your cell phone contract, cable bill, car purchase, credit card, life insurance, healthcare, 401(k) plan, airfare, hotel bills,and much more. Bach gives you all the tools you need to fight back, with websites, phone numbers, sample letters and real-life stories of ordinary people who have fought for their money and won.

You’ll learn how to:

Beat the credit card companies at the games they play that cost you thousands annually in interest and fees
Make your bank accounts work for you with higher yields and lower fees
Save thousands by pre-paying college tuition at TODAY’s prices
Raise your credit score and pay thousands less in mortgage interest
Cut your life insurance premiums in half by making one call
Save hundreds on air travel, hotels, and car rentals—just by being an informed consumer
Avoid huge rip-offs like bank-issued gift cards, medical credit cards, 401(k) debit cards, and sneaky renewals of your cell-phone plan.

David Bach knows that when you are being taken financially, you work harder than you have to, for longer than you need to. This book helps you fight for your money, so you can live your life doing what you really want to do.Product Tag Fight For Your Money: How to Stop Getting Ripped Off and Save a Fortune: Fight For Your Money: How to Stop Getting Ripped Off and Save a Fortune,Review , แนะนำ , Fight For Your Money: How to Stop Getting Ripped Off and Save a Fortune