Reviews A Happy Pocket Full of Money, Expanded Study Edition: Infinite Wealth and Abundance in the Here and Now
แม้จะมีสิ่งที่หลายคนหลงเชื่อว่าการรวมเงินกู้ผู้เรียนไม่ขาดไม่ได้ต้องรอจนกว่าหลังจากที่วิทยาลัย ในความเป็นจริงมีผลมากมายที่ได้รับการดำเนินต่อในขณะที่คุณยังคงอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในวิทยาคารสามารถลดหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงต้นตอสองคุณจะมีการสังคายนายเงินที่อ่อนลงหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อโควตาขององค์กรการบันทึกคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังหาที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทนที่ จะต้องจ่ายเงินหลายต่อเดือนเพราะนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ อีกครั้งรวมจะช่วยให้แต้มของคุณเป็นจุดโหล่ที่ต้องถี่ถ้วนกับการปรับเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณหรือย้าย หนึ่งหรือสองตัวเขียนผิดหรือเลว, แนวที่มิชอบของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณแยกออกในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป อย่างนั้นจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างเคร่งเพื่อทำงานร่วมกับเธอผ่านทางอีเมล์จัดทำเงินได้ด้วยสมบัติไม่ได้เป็นเรื่องง่ายมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดแจ๋วในบริเวณ ที่หมายทางการเงินที่อดทนและแน่ชัดชี้นำคุณในการเลือกคัดกลยุทธ์ที่เหมาะสมว่าในผลสุดท้ายจะนำไปสู่​​การโตขึ้นในผลได้การให้ทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงเงิน แต่การชี้เฉพาะกาลและโดเมนของการลงทุนมีบทบาทสำคัญมาก


A Happy Pocket Full of Money, Expanded Study Edition: Infinite Wealth and Abundance in the Here and Now Description

It’s Not Just About the MoneyTrue wealth is not about buckets of cash. True wealth is not about designer clothes. It is not about a new Mercedes. It is not about living in a palatial estate. True wealth, asserts David Gikandi, is about discovering value within yourself and value within other people. It is about a kind of conscious living that incorporates gratitude, a belief in abundance, and the experience of joy.Based on the recent discoveries of theoretical physics and a close reading of inspirational classics of the last century, Gikandi creates a new model for the creation of personal wealth; a new model that shows readers how to create abundance by saving, giving, offering charity, and building happy relationships.

  • Learn to use an internal mantra to build wealth consciousness.
  • Practice conscious and deliberate thoughts and intentions.
  • Decide, define, and set goals you can believe in.
  • Practice gratitude, giving, and faith, and experience abundance and joy in your life.

Includes a 16-page study guide–for individuals and group use.

Product Tag A Happy Pocket Full of Money, Expanded Study Edition: Infinite Wealth and Abundance in the Here and Now: A Happy Pocket Full of Money, Expanded Study Edition: Infinite Wealth and Abundance in the Here and Now,Review , แนะนำ , A Happy Pocket Full of Money, Expanded Study Edition: Infinite Wealth and Abundance in the Here and Now