Review Wild Money: A Financial Field Guide and Journal
การลงทุนมาพร้อมด้วยกับร้ายแรงของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีไหนอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการลุเจตนาทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการอดออมที่ดีหรือมีพื้นที่เพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงเวลาที่คุณอย่างเอาจริงดูทางการลงทุนแหวกให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างตั้งใจสามารถตรวจหามีดังนี้:

การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาคือการเพิ่มของเงินให้สินเชื่อนักศึกษาหลายคนและจะทำเพื่อรัดเข็มขัดเงินในดอกและเพื่อความปลอดภัยของการชำระเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรประสีประสาเกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวที่คุณโลภในการตกลงใจเช่นเดียวกับสิ่งให้รู้แก่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนเรียนจบก่อนที่คุณจะดำเนินงานสำหรับสภาวะเฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปส่วนหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะหาได้การวางเงินแม้จะเป็นกำไรที่ดี จริงๆ แล้วมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีแนวทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนเทือกเถาเหล่ากอหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการคุ้มกันเป็นเงินกู้นักเรียน
Wild Money: A Financial Field Guide and Journal Description


This is your field guide to creating a new, rocking relationship with money. Here you will find every Wild Money exercise, laid out step by step, along with checklists, vocabulary pages and space to think out loud.

This workbook/journal and visual financial glossary is based on the author’s popular workshops and expands more upon the wisdom provided in Wild Money: A Creative Journey to Financial Wisdom.Tag Wild Money: A Financial Field Guide and Journal: Wild Money: A Financial Field Guide and Journal,เรื่อง , รีวิว , Wild Money: A Financial Field Guide and Journal