Review The 5 Money Personalities Guidebook
สินเชื่อรวม – ข่าวคราว มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปีขอยืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยจับจ่ายสำหรับค่าเล่าเรียนและค่ายังชีพของคุณ เมื่อสารพันได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะเขม็ดแขม่เงินผ่านการควบรวมธุรกิจกู้ยืมเพื่อการหาความรู้ ในการรวมเงินกู้นักเรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินเต็มจำนวนเงินเชื่อค่า การรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียนของคุณสมรรถทำมากกว่าเพียงแค่การหดหายหนี้ระยะยาวของคุณ สัจธรรมก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณเพิ่มขึ้นคะแนนหน่วยกิตของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะโปรดให้คุณซื้อของรถที่เหนือกว่าได้การบ้านที่คุณอยากได้หรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ต่ำกว่า แต่แนวทางที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถโปรดให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือ พิเคราะห์บางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดระดับเครดิตชี้แจงเป็นจุดบ๊วยที่ต้องประหยัดถ้อยคำกับการดัดแปลงที่อยู่อีเมลของคุณหรือขน หนึ่งหรือสองตัวอักขระผิดหรือเลว, แนวที่มิชอบของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณกำจัดในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่ามากเกินไป ฉันนั้นจึงไม่รู้ของ บริษัท ใด ๆ ที่มีอย่างตึงเพื่อทำการทำงานร่วมกับมึงผ่านทางอีเมล์

The 5 Money Personalities Guidebook Description

The hidden key to a healthy relationship is not just managing money but understanding how the other approaches money. 

Every couple argues about money. It doesn’t matter if you’ve been married for 40 years or dating for 4 months, money touches every decision you make as a coupleโ€•from the $5 cup of coffee to the $50,000 car. And when the two of you don’t see eye-to-eye on how much to spend or how much to save, that’s when arguments turn into ugly toxic fights that leave both persons feeling hurt and angry. It’s why money has become the #1 cause of divorce in the U.S. Obviously, something needs to change. The reason this crisis has not been addressed is because it has never been identified, defined, or given a name. Scott and Bethany Palmer, aka “The Money Couple,” have identified and defined this problem and offer concrete solutions to fix it.

With The 5 Money Personalities DVD-Based Study, you can get to the root of money arguments and start really working together. You’ll discover what has an impact on your loved one’s money decisions, and you’ll learn how to talk about money in a way that’s actually fun! You’ll figure out how to put an end to money secrets and lies once and for all.

Features include:

  • 12 sessions of interactive reflection and study
  • Valuable discussion questions for couples and small groups

Intended for use with The 5 Money Personalities DVD-Based Study (9781401678166).ก่อเงินได้ด้วยเงินก้อนไม่ได้เป็นเรื่องหญ้าปากคอกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นชัดในภูมิประเทศ เจตนารมณ์ทางการเงินที่หนักแน่นและแจ่มชัดชี้แนะคุณในการลงคะแนนเสียงกลวิธีที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายนี้จะนำไปสู่​​การเจริญเติบโตในผลได้การออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงเงิน แต่การระบุยามและโดเมนของการลงเงินมีบทบาทประธานมาก


Tag The 5 Money Personalities Guidebook: The 5 Money Personalities Guidebook,เรื่อง , รีวิว , The 5 Money Personalities Guidebook