แนะนำ The Minimalist Budget: A Practical Guide On How To Save Money, Spend Less And Live More With A Minimalist Lifestyle
บัญชีออมทรัพย์ – โดยไกลที่หนักแน่นที่สุดของเงินออกทุนทุกและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณประสงค์ ธนาคารจ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเนื่องจากคุณลุ้นให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การออกทุนครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมเพราะว่าผู้ที่มีความสมใจกับผลรวมเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่บรรยายโดยธนาคาร (คะเนร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนเยอะขึ้น

การควบรวมกิจการเงินกู้นักเรียน ล่าสุด มันเป็นความเป็นจริงว่าเกือบซีกของนิสิตทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้เด็กนักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 มุ่งเน้นไปที่ นั่นหมายถึงพลเรือนทั้งหมดของคนคนหนุ่มคนสาวที่มีหนี้ที่วิกฤติและการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่สถานที่เรียนหนแรกต่อไปแงะบัญชีที่มีคะแนนต่ำสุดจะอยู่โดยทั่วไป ตลอดชีวิตของนักศึกษาของเขาซึ่งจะจัดจ้านขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้ยืมแก่จ่ายเนื่องด้วยการศึกษาของพวกเขา แต่ละเหล่านี้จะเล่นเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดบัญชีไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจอันชอบธรรมนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติเงินพิเศษสามารถมุ่งเสนอเป็นเรื่องสามัญที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด โจทย์เดียวก็คือว่าในการบำบัดรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินหลังจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความไม่ทันเวลาในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหมดไปThe Minimalist Budget: A Practical Guide On How To Save Money, Spend Less And Live More With A Minimalist Lifestyle Description

“The Minimalist Budget: A Practical Guide On How To Save Money, Spend Less And Live More With A Minimalist Lifestyle”What’s the first thing you think of when you hear the word “budget”? It’s a meager little word, one that all too often comes after “tight”. Maybe you think of this word as an adjective, something to describe a cheap and substandard car or hotel. “Budget” brings to mind rationing, a kind of money diet. If you’re like many people, budgeting is something you do with a kind of deflated spirit: budgeting means bargain bin quality and the sad sense that what you want is going to be just out of reach.This book will try a different approach to budgeting all together. It’s a pity that the idea of living within one’s means should be experienced as such a deficit – this book will try to show that when you apply the principles of minimalism to budgeting, you are neither in a state of self-denial or trying to survive a financial scrape. In fact, a minimalist budget is a particular approach to abundance and fulfillment that may seem counter-intuitive to most.This book will offer an expanded notion of what it means to budget. We’ll look at how money is not the only resource that needs to be managed, and a “life budget” that acknowledges your emotional, behavioral, social and even spiritual capital is more likely to lead to smarter decisions.We’ll explore shopping and spending habits, identify problem areas, think about debt and make achievable goals for home, work and more. We’ll look at concrete ways to put some of these principles into action, and look at resources that will keep you focused and motivated. At the same time, this book is also about the philosophy of minimalism, not thriftiness. If you can pair your budget plan with a more nuanced understanding of your relationship with money and how it ties into how you want to live, the changes you make will be more authentic and longer lasting.Minimalism is not about doing with less than you need. Rather, it’s about finding what you need and fulfilling that need exactly, without excess. It’s a subtle and easily overlooked point: to have exactly enough is not suffering. Budgeting is therefore about understanding what you need to have enough, and how best you can allocate your resources to that end.Life is short. Money and material things can make our time on this earth better, and they can help us move closer to what we find meaningful and worthwhile. But they are not meaningful and worthwhile in themselves. Money is a tool and how we spend it is an expression of our values and what we think is important. How much would you pay for peace of mind and the calm you get from knowing you are living well? How much of your life do you give away when you work? Of all your expenses, have you remembered to include the time you waste stressing about money?These may seem like vague or overly philosophical questions, but they get to the root of how we earn, spend and think of money. Once we understand these roots, our efforts to save here and there not only become easier, they become more meaningful. Here’s What You’ll Learn After Reading This Book:

  • A deeper understanding of what makes for a long-lasting budget
  • Identifying the core: time and value
  • Practical money-saving tips in areas such as food, clothes, health, home, cleaning, children, debt and finances
  • How to set goals that best match your personal budget
  • How to put everything you’ve learned into practice and make your own personal budget, from week one to six months and beyond
  • And much more!Product Tag The Minimalist Budget: A Practical Guide On How To Save Money, Spend Less And Live More With A Minimalist Lifestyle: The Minimalist Budget: A Practical Guide On How To Save Money, Spend Less And Live More With A Minimalist Lifestyle,Reviews , เรื่อง , The Minimalist Budget: A Practical Guide On How To Save Money, Spend Less And Live More With A Minimalist Lifestyle