แนะนำ Quit Your Job in 6 Months: Why You Should Quit Your Job and How You Can (Volume 1)
ตั๋วเงินฝาก – หากคุณเห็นแก่ตัวที่จะมีอารมณ์ขันอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณรอบรู้ลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินออม เงินที่จะต้องมีการลงทุนในยุคใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดต้อนรับบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกดัดนิสัยถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลงกลอนในงวดQuit Your Job in 6 Months: Why You Should Quit Your Job and How You Can (Volume 1) Description

Ordinary Job, Ordinary Life “Quit your job? But I thought having a job was a good thing!” Jobs feel safe. We show up, do what we’re supposed to do, and a check for the same amount comes in every couple of weeks. We can feel safe, secure, and comfortable with that. We can budget for housing, transportation, and food. We might even get a few weeks of vacation each year and have enough left over to go somewhere nice. So what’s the problem?Average Isn’t Satisfying, and Repetition is DrudgeryThe problem is that average just isn’t satisfying. We can be thankful that we’re not homeless or completely impoverished all we want, but that still doesn’t scratch the itch we all have to live an extraordinary life—to spend more time doing what we love, less time doing what we don’t love, and have more financial wealth to support our adventures. On top of that, most jobs involve doing the same things over and over again. You don’t learn. One day blends into the next. You don’t grow. Your life lacks richness, diversity, and excitement. All put together this doesn’t make for a very inspiring way to live the one life you get.Quit, and Do Your Own Shit In Quit Your Job in 6 Months: Why You Should Quit Your Job and How You Can, author and internet entrepreneur Buck Flogging reveals all of his internet business secrets to help you build a business from zero to $100 per day or more in 6 months or less—all in your spare time using time-efficient tactics that work, with minimal startup costs.If you want a shot at achieving real wealth and living the dream life of freedom to work anywhere in the world with an internet connection, the four book Quit Your Job in 6 Months series will teach you everything you need to know.Available in paperback, audiobook, and as an eBook for instant download on major book retailers everywhere. To get each book in the series for FREE, and to get more materials to help show you insider information that can help show you the way, go to: www.quitn6.com.

Tag Quit Your Job in 6 Months: Why You Should Quit Your Job and How You Can (Volume 1): Quit Your Job in 6 Months: Why You Should Quit Your Job and How You Can (Volume 1),Reviews , เรื่อง , Quit Your Job in 6 Months: Why You Should Quit Your Job and How You Can (Volume 1)