แนะนำ Money Secrets of the Rich and Famous
ประดิษฐ์เงินได้ด้วยสตางค์ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ชัดในทำเลที่ตั้ง เป้าหมายทางการเงินที่แกร่งและใสแนะนำตัวคุณในการเลือกวิธีพลิกแพลงที่เหมาะสมว่าในในบั้นปลายจะนำไปสู่​​การงอกงามในผลได้การลงเงินของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดูดเงิน แต่การชี้เฉพาะกาลเวลาและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทเอ้มากMoney Secrets of the Rich and Famous Description

“Checkbook confessions” of Babe Ruth, Jacqueline Kennedy Onassis, Albert Einstein, Marilyn Monroe, George Washington, Elvis Presley, John D. Rockefeller, Houdini, and a score of other celebrated figures fill this lighthearted but revealing chronicle of fabled lives. Fun reading for anyone who’s intrigued by lives shaped by fame and fortune, the book blends biography, entertainment, and financial legacy, and includes rare photographs, documents, illustrations, and images of checks gleaned from private collections, most being shown publicly for the first time.

Tag Money Secrets of the Rich and Famous: Money Secrets of the Rich and Famous,แนะนำ , รีวิว , Money Secrets of the Rich and Famous