แนะนำ Money and Happiness (The Scientific Way): Scientifically Proven Ways To Be Happy And Highly Effective Life Hacks For Financial Independence
กองทุนรวม – วิสัชนาที่ปึกแผ่นที่สุดที่จะ “ฉันจะแยกออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองทุนรวมมี เงินสะสมรวมเปิดทางให้คุณสระเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะซื้อหาหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ลงมือเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะนิดหน่อยไปซื้อความนานาประการของหุ้นเหตุฉะนี้หากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียดุลยภาพ เงินลงทุนจำเดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสัมพันธ์ที่จะแบกภาระค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายสำหรับการจัดการบ/ชของคุณMoney and Happiness (The Scientific Way): Scientifically Proven Ways To Be Happy And Highly Effective Life Hacks For Financial Independence Description

#1 BEST SELLER IN FREE KINDLE BOOKS** What is the fastest and most effective scientifically proven way to become a happier person? There is a growing body of scientific research answering those exact questions and it turns out that money has a small but significant role to play. This is not only a fascinating book full of surprises, but vital too: you will be left with practical, evidenced based techniques that will help you live a happier and more fulfilled life.

In this practical and scientific based guide towards happiness and financial freedom you will learn:

• Why failure is awesome.

• Why complaining is good for you.

• What researchers have to say about the ‘more money = more happiness’ question.

• What academics say about ‘faking’ your way to success.

• And many more surprising scientifically based insights…

**Best seller in categories of “Happiness”, “Personal Money Management”, “Self-Help” and “Budgeting”.

Tag Money and Happiness (The Scientific Way): Scientifically Proven Ways To Be Happy And Highly Effective Life Hacks For Financial Independence: Money and Happiness (The Scientific Way): Scientifically Proven Ways To Be Happy And Highly Effective Life Hacks For Financial Independence,แนะนำ , Reviews , Money and Happiness (The Scientific Way): Scientifically Proven Ways To Be Happy And Highly Effective Life Hacks For Financial Independence