แนะนำ Getting Right with Money: Principles about money from King Solomon, the wisest, richest man ever, to help you have more money, need less money, and have your life be bigger than money
การลงทุนมาครบครันกับผลร้ายของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีฤๅอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการถึงความตั้งใจทางการคลังของคุณ หากคุณมีการเขียมที่ดีหรือมีธรณีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงกาลเวลาที่คุณอย่างเอาจริงดูหนทางการลงทุนอ้าให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถสืบสวนมีดังนี้:Getting Right with Money: Principles about money from King Solomon, the wisest, richest man ever, to help you have more money, need less money, and have your life be bigger than money Description

You become an expert at money by learning to think about money like a wise man thinks about money. King Solomon was the wisest, richest man ever. He left us his best teachings about money in the book of Proverbs. Six principles to guide your thinking about money; six principles that will change your financial life. And one more principle that’s more important than money, that will help you use money as your servant without letting it become your master.From readers: – I found it very enlightening, validating, convicting, and thought- provoking. Many of the things you touched on I wish I had known at 16…18…22… – You’ve collected a great deal of wisdom … it will be useful for many people struggling with their relationship to money. – A very real reminder of how much the world works to shape our views on money, and how very different (and SO much better) God’s principles are.

Tag Getting Right with Money: Principles about money from King Solomon, the wisest, richest man ever, to help you have more money, need less money, and have your life be bigger than money: Getting Right with Money: Principles about money from King Solomon, the wisest, richest man ever, to help you have more money, need less money, and have your life be bigger than money,Reviews , เรื่อง , Getting Right with Money: Principles about money from King Solomon, the wisest, richest man ever, to help you have more money, need less money, and have your life be bigger than money