แนะนำ Barneys, Bergdorfs & Bill$: A Girlfriends’ Guide to Finance
ตั๋วเงินออม – หากคุณเรียกร้องที่จะมันส์ตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณรอบรู้ลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินออม เงินที่จะต้องมีการให้ทุนในช่วงใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นกระจ่าง ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดรับประกันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกสั่งสอนถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นล็อคในงวดBarneys, Bergdorfs & Bill$: A Girlfriends’ Guide to Finance Description

Money. They say it doesn’t buy happiness, but it sure buys everything else. As a finance major in college, I felt like I had a pretty good head on my shoulders about money; that was until I began to realize I would be graduating soon and the word ย“cut-off” began being uttered from my dad. Life isn’t cheap and we, as females, generally are not as well versed at handling money as men. Sad, but true. Far less women are being exposed to courses in finance these days; therefore many women do not even know the basics of money management.The realization of this is what prompted me to write Barneys, Bergdorfs & Bill$. A simple ย“girlfriends’ guide” to finance tailored towards fabulous college girls ready to take over the worldWhen my sorority sisters began coming to me upon graduation and asking how to invest and budget their small starting salaries, it jumpstarted this idea and turned into a 30-topic guide. The topics begin with basic financial concepts from interest rates to supply and demand to savings accounts. Also detailed are credit scores, how taxes work, insurance and the basics of investing in stocks and bonds. Lastly, how to present yourself via your resume and appearance in order to land your dream job. All topics are broken down into the absolute basics where anyone can understand these subjects. Whether you are facing graduation and getting a job right now or if it is in the imminent future, this guide will act as a safety blanket to help you NOT be afraid of the topic of finance and to help you master budgeting. Becoming familiar with topics like these make women more confident and your parents surely will be on board with this purchase. Read a few chapters a day or simply keep your guide handy for when you will inevitably need it in the future. You girls can run the world and I’d like to help you get there with Barneys, Bergdorfs & Bill$.

Tag Barneys, Bergdorfs & Bill$: A Girlfriends’ Guide to Finance: Barneys, Bergdorfs & Bill$: A Girlfriends’ Guide to Finance,แนะนำ , Reviews , Barneys, Bergdorfs & Bill$: A Girlfriends’ Guide to Finance