เรื่อง Money and Marriage: A Complete Guide for Engaged and Newly Married Couples
การลงทุนมาพร้อมสรรพกับปากเหยี่ยวปากกาของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีฤๅอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการลุแผนการทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการกระเบียดกระเสียรที่ดีหรือมีปฐพีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงยุคสมัยที่คุณอย่างขึงขังดูแนวทางการลงทุนเปลือยให้คุณ บางส่วนของวิถีทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังสามารถสำรวจหามีดังนี้:


Money and Marriage: A Complete Guide for Engaged and Newly Married Couples Description

Newlyweds quickly discover that money is a big deal in their new marriage. Getting on the same financial page is essential because research shows that the more frequently a couple fights about finances, the more likely they are to divorce. Financial expert Matt Bell shows you how to make the most of each other’s financial strengths, teaching you how to work together to build a solid financial future. Through a 10-step action plan, you’ll learn how to prioritize goals, get out of debt, build savings, and much more—all in a way that minimizes stress on your relationship and maximizes unity and balance.

มีหลายแนวทางที่คุณจะได้รับเงินกู้รวมเป็น คุณเป็นได้ได้รับเงินกู้ยืมของรัฐบาลกลาง, ธนาคารหรือผู้ให้กู้เอกชน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณคัดเลือกที่จะทำเช่นนั้นไม่; การควบรวมการงานจะส่งผลลัพธ์อย่างมากต่อการโคจร จากวิทยาลัยภายใต้หนี้ของพวกเขา ความคิดเห็นก็คือว่ามันใช้กาลเวลาเพียงหนึ่งการปฏิรูปเงินต่อเดือนเพื่อให้คุณสามารถชำระหนี้สินของคุณปิดเร็วขึ้นและมีการชำระเงินรายเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณคิดได้ตามประจำเป็นจุดโหล่ที่ซ่อมแซมหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการเสนอของกล่าวที่มี กองกลาง ตรวจสอบหนี้ของคุณในการตรวจสอบเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเงินเชื่อสมบูรณ์มี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น เพราะเช่นนั้นถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้ชี้ขาดที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความน่าเชื่อถือของคุณเป็นจุดหลังสุดที่ต้องรอบคอบกับการผลัดกันที่อยู่อีเมลของคุณหรือย้ายถิ่น หนึ่งหรือสองตัวอักษรผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณมอบในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน เช่นนั้นจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างเข้มงวดเพื่อดำเนินงานร่วมกับคุณผ่านทางอีเมล์Tag Money and Marriage: A Complete Guide for Engaged and Newly Married Couples: Money and Marriage: A Complete Guide for Engaged and Newly Married Couples,Reviews , Review , Money and Marriage: A Complete Guide for Engaged and Newly Married Couples