เรื่อง Creating Money: Attracting Abundance (Sanaya Roman)
หุ้น – นี่คือม้าของเงินออกทุนทั้งแถวในตอนที่คุณลงทุนเงินของคุณเกี่ยวหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่แหวกแนวกันตามราคาของหุ้นในท้องตลาดหุ้น ไม่มีการค้ำประกันว่าคุณจะได้มาเงินกลับคืนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีครั้งในการหาได้ผลได้มากถ้าหุ้นจัดการล้ำกัน การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กงสี และ ups และดาวน์ในการทำงานหุ้นโดยตรงจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ เช่นนั้นหากคุณจริงๆขมีขมันในการพิสัชที่ว่า “ฉันจะอุปการะเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางเดิมพันของคุณในเอกสารถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดยิ่งใหญ่

Creating Money: Attracting Abundance (Sanaya Roman) Description

This step-by-step guide to creating money and abundance was given to Sanaya and Duane by their guides, Orin and DaBen. These wise spirit teachers have successfully helped thousands of people to manifest prosperity, find their life’s work, and fulfill their life purpose. Thisbook is infused with Orin and DaBen’s consciousness of abundance that is available to you as you read to increase your ability to create moneyand abundance.

You can see immediate results in your life when you learn to create abundance by following the spiritual laws of money and abundance. Section I, Creating Money, is a step-by-step guide to using powerful techniques that work to draw to yourself all that you desire that is for your higher good. You will practice creating what youwant using energy, thought, and magnetism, and linking with your soul and Higher Will, to produce results beyond anything you can create with physical effort alone. You will discover what you want, and then draw things and situations to you that will fulfill and satisfy you, and thatare even better than what you ask for.

The second section of this book, Developing Mastery, will help you learn to work with and movethrough blockages you may have about bringing abundance into your life.You will learn how to uncover and transform limiting beliefs, develop unlimited thinking, listen to your inner guidance, open to success, comeout of survival and create miracles.

The third section, CreatingYour Life’s Work, will help you learn to make money and create abundance through doing the things you love. You will learn many simple energy techniques to draw your ideal job to you, discover your life’s work, and do what you love for a living.

The fourth section, Having Money, is about having and increasing money and abundance in yourlife. You will explore increasing your abundance by honoring your valueand worth and increasing your ability to receive. You will learn how tocreate joy, peace, harmony, clarity, and self-love with your money, letting it flow and increase.

This book is filled with inspiration and encouragement to assist you in releasing lack and limitation, open to receive prosperity, believe in yourself, and create the life you want. There are many exercises to assist you in energizing your work, magnetizing and drawing to you objects, money, clients for your business, and more.

Abundance is your natural state. As youuse the information in this book, you will learn how to let money flow readily into your life while doing what you love. These easy-to-learn techniques, positive affirmations, and exercises will help you create rapid changes in your prosperity and lead you to mastery over your life.You do not have to work hard to have abundance. You can learn to work with energy to easily create what you want and attract abundance. Begin today to strengthen your link to the unlimited abundance of the universe!

Forward from Marc Allen, author, publisher:
“Since this book was first published, hundreds of people have written letters and testimonials telling us how using the processes, exercises, and affirmations in this book have brought them prosperity and changed theirlives.

The processes taught in this book have been used by people from all walks of life to improve their financial condition, moveout of lack and limitation, overcome obstacles, and become magnetic to abundance. It has been recommended by businesses to their employees, by marketing departments to their sales forces, and by people all over the world to their families, friends, students, and clients. This powerful book shows you the way not only to abundance but to something far more important: a life well lived, full of joy and satisfaction. Marc Allen, Publisher, New World Library, and author of The Millionaire Courseสินเชื่อรวม – ข่าวคราว มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่มหาวิทยาลัยมีความโน้มเอียงที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปียืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยจำหน่ายสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายของคุณ เมื่อหมดได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะมัธยัสถ์เงินผ่านการควบรวมกิจการค้ากู้ยืมเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ในการรวมเงินกู้นักศึกษาคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินครบเช่นเดียวกับสิ่งให้รู้แก่ใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนเรียนจบก่อนที่คุณจะกระทำสำหรับสภาพการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปตรงหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะจัดหามาการจ่ายเงินแม้จะเป็นผลตอบแทนที่ดี จริงๆ แล้วมันอาจจะแปลกแยกกันในการจ่ายเงินให้กู้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเป็นจุดท้ายที่สุดที่ต้องประณีตบรรจงกับการแลกที่อยู่อีเมลของคุณหรือเคลื่อน หนึ่งหรือสองลายลักษณ์อักษรผิดหรือเลว, ทิศทางที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณจับจ่ายในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าบ่อยเกิน ต่อจากนั้นจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างกวดขันเพื่อทำร่วมกับเอ็งผ่านทางอีเมล์


Product Tag Creating Money: Attracting Abundance (Sanaya Roman): Creating Money: Attracting Abundance (Sanaya Roman),รีวิว , Review , Creating Money: Attracting Abundance (Sanaya Roman)